من

من واقعا" متاسفم کامپیوتر خونه خرابه اینترنت شرکتم ازم گرفتنگریهگریه خیلی دلم میخواد بهتون سر بزنم ولی فعلا" نمی تونمناراحت الان هم دارم اینترنت دزدی میکنم و باید برم این متن هم از قبل آمده کرده بودمنیشخند

از همه ممنونم دوستتون دارم تا بعدماچ

/ 0 نظر / 13 بازدید